top of page

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

45467295_2200230236900827_39690243496204

45467295_2200230236900827_39690243496204

45571239_2233874750218396_34530489646165

45571239_2233874750218396_34530489646165

45541567_2233874886885049_53067597615579

45541567_2233874886885049_53067597615579

45551163_2233879540217917_35130127725625

45551163_2233879540217917_35130127725625

45505020_2233874880218383_80050124534757

45505020_2233874880218383_80050124534757

45494936_2233875030218368_21701106395219

45494936_2233875030218368_21701106395219

45540552_2233874736885064_59680015834415

45540552_2233874736885064_59680015834415

45490367_2233874850218386_27295109871566

45490367_2233874850218386_27295109871566

45510994_2233875016885036_66207327300595

45510994_2233875016885036_66207327300595

45513748_2233874836885054_59150578308213

45513748_2233874836885054_59150578308213

45546875_2233875093551695_21132030186346

45546875_2233875093551695_21132030186346

45361712_2230864160519455_55758794616828

45361712_2230864160519455_55758794616828

45210320_2230864153852789_60482151657557

45210320_2230864153852789_60482151657557

45274028_2230864033852801_60353229624233

45274028_2230864033852801_60353229624233

45200402_2230863400519531_24803183031977

45200402_2230863400519531_24803183031977

45290490_2230864050519466_35044727154257

45290490_2230864050519466_35044727154257

45355432_2230863963852808_30216958513669

45355432_2230863963852808_30216958513669

45221535_2230864233852781_16098501645565

45221535_2230864233852781_16098501645565

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ຂອງ ມີດີບຸກສ໌

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ຂອງ ມີດີບຸກສ໌

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ຂອງ ມີດີບຸກສ໌

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ຂອງ ມີດີບຸກສ໌

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ການໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ເພັດມັງກອນ

ຂອງ ມີດີບຸກສ໌

ງານເທດສະການວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ງານເທດສະການວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຢູ່ທີ່ພະແນກສຶກສານະຄອນຫຼວງ ເປັນບັນຢາກາດທີ່ບໍ່ຮ້ອນປານໄດເພາະວ່າຝົນຕົກເລັກຮ້ອຍເຮັດໃຫ້ອາກາດສົດຊື່ນ ແລະ ເປັນບັນຢາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນຕໍ່ການເບີ່ງປື້ມຂອງເດັກຮ້ອຍ ມີການຫຼີ້ນກິດຈະກຳແຈກປື້ມແຈກເຄື່ອງຫຼີ້ນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ເປັນພາບທີ່ງົດງາມຫຼາຍຕໍງານວັນເດັກເປັນຢ່າງດີ

ງານເທດສະການວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ງານເທດສະການວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ງານເທດສະການວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ງານເທດສະການວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ງານເທດສະການວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ງານເທດສະການວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຢູ່ທີ່ພະແນກສຶກສານະຄອນຫຼວງ ເປັນບັນຢາກາດທີ່ບໍ່ຮ້ອນປານໄດເພາະວ່າຝົນຕົກເລັກຮ້ອຍເຮັດໃຫ້ອາກາດສົດຊື່ນ ແລະ ເປັນບັນຢາກາດທີ່ຄຶກຄື້ນຕໍ່ການເບີ່ງປື້ມຂອງເດັກຮ້ອຍ ມີການຫຼີ້ນກິດຈະກຳແຈກປື້ມແຈກເຄື່ອງຫຼີ້ນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ເປັນພາບທີ່ງົດງາມຫຼາຍຕໍງານວັນເດັກເປັນຢ່າງດີ

ວັນທີ 10/04/2017 ເດັກນ້ອຍໄດ້ມາສຳນັກພີມມີດີບຸກສ໌ກັບແມ່ ແລະ ນ້ອງນ້ອຍໄດ້ສົນໃຈ (Talking pen) ບິກເວົ້າໄດ້ ແລະ ໄດ້ສຳພັດຈັບຫຼີ້ນເອງ.

ການມາຢ້ຽມຊົມສຳນັກພິມມີດີບຸກສ໌ຂອງໂຮງຮຽນ Eastern star

EASTERN STAR SCHOOL

EASTERN STAR SCHOOL

ການມາຢ້ຽມຊົມສຳນັກພິມມີດີບຸກສ໌ຂອງໂຮງຮຽນ Eastern star

ການມາຢຽມຊົມສຳນັກພິມມີດີບຸກສ໌ຂອງໂຮງຮຽນ Eastern star

FLE BOOK FEST 2016

FLE BOOK FEST 2016

ມີດີບຸກສ໌ມອບປຶ້ມເປັນຂອງລາງວັນສຳລັບຜູ້ຮ່ວມຫຼິ້ນເກມໃນງານເທດສະການອາຫານສະໝອງຄັ້ງທີ1 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

FLE BOOK FEST 2016 @ Dongdok

FLE BOOK FEST 2016 @ Dongdok

ນີດີບຸກສ໌ເປີດຕົວປຶ້ມ "ຍ້ອນເປັນໄວໜຸ່ມຈຶ່ງເຈັບປວດ" ໃນງານເທດສະການອາຫານສະໝອງຄັ້ງທີ1

ເທດສະການອາຫານສະໝອງຄັ້ງທີ1

ເທດສະການອາຫານສະໝອງຄັ້ງທີ1

ບັນດາຜູ້ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຕອບຄຳຖາມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໄວໜຸ່ມ

School Activity 1

School Activity 1

ມີດີບຸກສ໌ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດໂດຍການອ່ານປຶ້ມ

School Activity 2

School Activity 2

ຫຼານໆຮ່ວມຫຼິ້ນເກມມ່ວນໆກັບທີມມີດີບຸກສ໌

International Children's Day

International Children's Day

ມີດີບຸກສ໌ຮ່ວມກິດຈະກຳໃນງານວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ

1 Family 1 School Project

1 Family 1 School Project

ທ່ານ ນາງສີພະຈັນ ແສນອິນຄຳ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 1 ຄອບຄົວ 1 ໂຮງຮຽນ ກັບມີດີບຸກສ໌ ມອບປຶ້ມເປັນຂອງຂວັນແກ່ຕົວແທນໂຮງຮຽນສະພັງເມິກ

Book Expo 1

Book Expo 1

65th Anniversary, Printing Department of Lao PDR at Lao Itecc

Book Expo 2

Book Expo 2

ສຳນັກພິມມີດີບຸກສ໌ຮ່ວມວາງສະແດງປຶ້ມ ໃນງານຄົບຮອບ 65 ປີ ຂອງການພິມລາວ ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2015 ທີ່ລາວໄອເຕັກ

Book Expo 3

Book Expo 3

ສຳນັກພິມມີດີບຸກສ໌ຮ່ວມວາງສະແດງປຶ້ມ ໃນງານຄົບຮອບ 65 ປີ ຂອງການພິມລາວ ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2015 ທີ່ລາວໄອເຕັກ

bottom of page